Titulní stránka

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.

Vítejte na stránkách Zemědělské zkušební stanice Kujavy, s.r.o.

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. (ZZS KUJAVY, s.r.o.) je společnost akreditovaná k provádění zkoušek biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin pro registrační účely, v režimu GEP (Good experimental practice) a k testování užitné hodnoty odrůd. Tyto typy zkoušek jsou zde prováděny vice než 20 let, tedy od samotného založení stanice v roce 1998. Odborná praxe v polním zkušebnictví zde však sahá až do roku 1965, kdy byla stanice součástí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). V roce 1998 rodina pana Ing. Jaromíra Heryána založila společnost ZZS KUJAVY, s.r.o.

Naše společnost nyní poskytuje komplexní servis v polním zkušebnictví jak pro hodnocení přípravků na ochranu rostlin, včetně "Biorationals" (biostimulantů a biopesticidů), tak v odrůdovém zkušebnictví. Společnost garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Systém kvality je udržován aplikací postupů GEP (Správné experimentální praxe). V roce 2020 společnost nově získala certifikaci národního programu SLP (Správné laboratorní praxe) čímž svou nabídku služeb rozšiřuje o možnost stanovení reziduí pesticidů. Společnost spolupracuje s významnými chemickými, výzkumnými a šlechtitelskými institucemi jak v České republice, tak také v zahraničí a je členem evropské skupiny zkušebních stanic RHIZOME a spolupracuje se švédskou skupinou HUSEC.

HUSEC RHIZOME